La transparència

This language version doesn't exist

Què és la transparència?

La transparència és un dels principis fonamentals de l’actuació dels poders públics, en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania pugui participar en els assumptes públics i controlar que l’Administració reti comptes de la seva actuació. La transparència és, en definitiva, un instrument de control, alhora que una eina de comunicació i diàleg entre les persones i els poders públics.